Jednorazová maska typu IIR

Lekárske masky typu IIR sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti priesaku. Poskytujú dobrú ochranu zdravotníckeho personálu a pacientov pred infekčnými chorobami.