Pri kúpe masky si dajte pozor na certifikáty!

Maska sa nerovná maske. Používanie krytu nosa a úst sa samozrejme bežne používa a odporúča sa ako činnosť znižujúca riziko šírenia vírusu, ale treba si uvedomiť, že nie každá maska poskytuje dostatočnú ochranu. Efektivitu a kvalitu zaručujú iba príslušné certifikáty.

Najskôr skontrolujeme, či má daný výrobok platný certifikát EÚ skúšky typu a vyhlásenie o zhode. Ich prítomnosť zaručuje, že masky spĺňajú množstvo technických a formálnych požiadaviek.

 

Osvedčenie EÚ

Výrobky s certifikátom EÚ skúšky typu prešli príslušnými technickými skúškami a EÚ skúškou typu. Všetky takéto skúšky môžu vykonávať iba akreditované inštitúcie so štatútom notifikovaného orgánu. Okrem iného sa vykonávajú skúšky tesnosti, ktoré naznačujú, aké percento pevných častíc prechádza maskou, a skúšky dýchacieho odporu.

 

Anti-smogové masky v Európskej únii musia spĺňať požiadavky uvedené v norme EN 149. Podľa nej sú masky rozdelené do troch tried:

FFP1

FFP2

FFP3