Při nákupu masky věnujte pozornost certifikátům!

Maska se nerovná masce. Používání krytu nosu a úst se samozřejmě běžně používá a doporučuje se jako aktivita snižující riziko šíření viru, ale je třeba si uvědomit, že ne každá maska poskytuje adekvátní ochranu. Efektivitu a kvalitu zaručují pouze příslušné certifikáty.

Nejprve zkontrolujeme, zda má daný výrobek platný certifikát EU přezkoušení typu a prohlášení o shodě. Jejich přítomnost zaručuje, že masky splňují řadu technických a formálních požadavků.

Certifikát EU

Výrobky s certifikátem EU přezkoušení typu prošly příslušnými technickými zkouškami a EU přezkoušením typu. Všechny tyto zkoušky mohou provádět pouze akreditované instituce se statusem oznámeného subjektu. Mimo jiné se provádějí testy těsnosti, které ukazují, jaké procento pevných částic prochází maskou, a testy dýchacího odporu.

 

Anti-smogové masky v Evropské unii musí splňovat požadavky uvedené v normě EN 149. Podle ní jsou masky rozděleny do tří tříd:

FFP1

FFP2

FFP3